Selasa, 10 Juni 2014

大幅降低短信成本50%以上-完美解决方案    [[no]]

[[no]]    forexhudi.1001@blogger.com
 
联通/电信号码80%、移动号码40%为常态无效号码,
 
质量这么差的号码列表怎么办?我们可以提供完美的解决方案。
 
 
快速手机号码清洗服务,清除空号、停机等无效号码,立等可取。
 
可大幅降低50%以上短信费用,推广效果事半功倍。
 
对于电话销售更是提高效率、节约电话成本的最佳选择。
 

详情QQ咨询:①①⑧⑥⑧⑧⑥①⑤⑧(不做发送业务)
              
 
 
 
 
 
[[no]]    forexhudi.1001@blogger.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar